AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Ban chỉ huy quân sự phường Đồng Tâm tổ chức thành công đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2020 cho nam thanh niên trên địa bàn phường
Ngày đăng 17/05/2020 | 19:07  | Lượt xem: 213

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội và đăng ký quân dân tự vệ năm 2020. 

Sáng ngày 17/5/2020, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đồng Tâm phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2003) trên địa bàn phường.

Cán bộ y tế phường cân, đo cho các nam thanh niên

Trước đó, UBND phường, ban Chỉ huy quân sự phường đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng tổ dân phố góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phường Đồng Tâm đã có 73/73 nam thanh niên trong độ tuổi đến đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100%.

Hướng dẫn nam thanh niên cung cấp các thông tin cá nhân
Cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Giúp cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường nắm chắc được số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, nhất là số thanh niên còn đang đi học, đã thôi học và có việc làm cũng như đang cư trú tại địa bàn khác đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng, đúng luật định, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu quân số được giao.