CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 155/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 16/04/2020 | 17:42  | Lượt xem: 138

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg, được nhân dân cơ bản ủng hộ và đạt kết quả tốt.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cần thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong thời gian ngắn để không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trong thời gian dài; tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Trong một vài ngày qua, tại một số nơi đã có hiện tượng lơi lỏng, tụ tập đông người tại nơi công cộng, mở cửa bán hàng… cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục tái diễn.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia, của văn phòng Chính Phủ, ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: (Nội dung cụ thể theo link sau)

/documents/1454770/1569461/tb+155+cua+cp.pdf/0d780285-83c5-4cc0-a47c-6106f78e0a7b