CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

UBND phường Đồng Tâm hưởng ứng Thành hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020
Ngày đăng 21/05/2020 | 16:40  | Lượt xem: 269

Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020, ngày 23/4/2020 UBND phường Đồng Tâm đã ban hành kế hoạch số 74/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Theo đó, để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, UBND phường triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề là: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm các cơ sở sau xử lý vi phạm hành chính, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Các nội dung hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 gồm: Chiến dịch tuyên truyền từ ngày 23/4/2020 đến 15/5/2020, lễ phát động từ ngày 23/4/2020 đến 28/4/2020, công tác kiểm tra từ ngày 23/4/2020 đến 20/5/2020, công tác báo cáo tổng kết.

Thanh tra cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

UBND phường đã tổ chức đoàn liên ngành thanh tra an toàn thực phẩm thanh tra 03 cơ sở thức ăn đường phố, xử phạt 02 cơ sở với tổng số tiền bằng 1.500.000đ.

Cán bộ thanh tra an toàn thực phẩm thực hiện các bước trong quá trình thanh tra

Tuyên truyền, hướng dẫn cách sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về ATTP

Tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh công khai nguồn gốc và giấy chứng nhận/cam kết an toàn thực phẩm tại nơi dễ nhìn của cơ sở.

Trong thời gian tới, phường Đồng Tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tham gia tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe chủ cơ sở và nhân viên.  Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành đảm bảo vệ sinh ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.