HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo của UBND phường Đồng Tâm trình tại kỳ họp thứ 11 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/06/2020 | 14:36  | Lượt xem: 198

Sáng ngày 10/6/2020, tại phòng họp UBND phường - UBMTTQ phường Đồng Tâm tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường trình tại kỳ họp thứ 11 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có Bà Vương Hương Ly - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường, Bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các ông bà bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận 12 địa bàn dân cư trên địa bàn phường.

Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị thống nhất các nội dung trong dự thảo, nêu bật được các kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020. Hiệu quả hoạt động của UBND được nâng lên, các chỉ tiêu kinh tế có tăng trưởng, thu chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng vành đai II do làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, đảm bảo tiến độ.

Công tác giáo dục, y tế được quan tâm. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội khác được đẩy mạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đạt nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường, chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự họp đóng góp ý kiến 

Hội nghị đã có 04 ý kiến đóng góp xây dựng nội dung, cần đảm bảo ngắn gọn, bố cục chặt chẽ hơn. Bổ sung, phân tích, minh họa, làm rõ thêm các nhận định đánh giá đã được nêu trong nội dung dự thảo, đưa ra các giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Các ý kiến đã được UBND phường tiếp thu, điều chỉnh để hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân phường và báo cáo UBND quận.