HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ phường Đồng Tâm tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/05/2020 | 09:20  | Lượt xem: 246

Sáng ngày 22/05/2020, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ phường Đồng Tâm tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX, tại hội trường tầng 3 UBND phường.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có  Bà Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Bà Lê Khánh Giang - Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường, Ông Nguyễn Chí Viễn - Trưởng công an phường, Bà Vương Hương Ly - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và  80 đại biểu đại diện cấp ủy, tổ trưởng dân phố, đại biểu cử tri các tổ dân phố đến dự, Bà Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Bà Vương Hương Ly - PCT HĐND phường báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX

Bà Vương Hương Ly - PCT HĐND phường đã báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung, thời gian kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX, Hội nghị cũng được nghe ông Đinh Đức Hiếu - PCT UBND phường đã báo cáo tóm tắt với cử tri báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH - ANQP 6 tháng đầu năm 2020, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND phường.

Ông Đinh Đức Hiếu - PCT UBND phường báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH - ANQP 6 tháng đầu năm 2020, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND phường

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu của cử tri, qua đó cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả mà HĐND - UBND phường đã đạt được  trong 06 tháng đầu năm 202 và đồng tình với những ý kiến trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, một số cử tri đã đưa ra ý kiến đề cập đến một số vấn đề liên quan đến các nội dung: Về trật tự xây dựng; thuế đất phi nông nghiệp; trật tự đô thị, một số các vấn đề liên quan đến việc tổ dân phố mới...

Bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND phường trả lời các ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Bà Lê Khánh Giang thay mặt UBND phường trả lời các ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp theo Bà Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường thay mặt Thường trực HĐND phường cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu, các đề xuất tâm huyết của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và tổng hợp những ý kiến này chuyển tải đầy đủ tới HĐND phường trong kỳ họp thứ 11 tới đây.