THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Đồng Tâm bàn về Xây dựng đời sống văn hóa ở sở năm 2019
Ngày đăng 13/03/2019 | 13:00  | Lượt xem: 299

Sáng ngày 14/3/2019, UBND phường Đồng Tâm tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn về Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019 và ký kết chương trình hành động năm 2019

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND; đồng chí Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; đồng chí Võ Thanh Thế - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường; đồng chí Đào Bá Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ; đồng chí Vương Hương Ly - Phó Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và hơn 80 đại biểu các địa bàn dân cư.

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Đồng Tâm bàn về Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019

Thay mặt lãnh đạo phường, Bà Võ Thanh Thế - Phó Chủ tịch UBND phường trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và Chương trình hành động năm 2019 về xây dựng đời sống văn hóa cở sở.  Báo cáo nêu rõ, việc bình xét các danh hiệu văn hóa được đánh giá thực chất hơn, đời sống văn hóa từng bước được nâng cao, nhân dân tích cực hưởng ứng và có ý thức tự giác thực hiện trật tự văn minh đô thị, phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Hiện tại trên địa bàn phường không có hộ nghèo; công tác hoà giải được chú trọng, nhân dân tích cực đóng góp đầy đủ các loại quỹ và thuế; công tác triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội ban hành đã mang lại nhiều chuyển biến rõ rệt trong hành vi ứng xử của người dân. Những kết quả đạt được năm 2018 sẽ là tiền đề phát triển cho phường thực hiện Nghị quyết đại biểu hội nghị dân dân năm 2019.

Hai tham luận được trình bày tại hội nghị tập trung vào 02 nhóm vấn đề: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bà Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường biểu dương và ghi nhận thành tích phong trào đạt được trong năm qua và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đồng chí cán bộ cơ sở phát huy thành tích, tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa đô thị ngày càng phát triển.

Hội nghị chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Hội nghị nhân dân phường Đồng Tâm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 trên địa bàn phường.

Phạm Thị Huệ - Công chức VHTT phường