TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 PHƯỜNG ĐỒNG TÂM
Ngày đăng 02/07/2020 | 08:53  | Lượt xem: 183

Chiều ngày 01/7/2020 UBND phường Đồng Tâm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/7/2020 về Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố phường Đồng Tâm nhiệm kỳ 2020-2022

Dự hội nghị có Bà Lê Khánh Giang – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, Bà Trần Thị Quỳnh Hoa – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, Ông Đinh Đức Hiếu – PCT UBND phường, Ông Nguyễn Chí Viễn – Trưởng Công an phường, các ông (bà) trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các ông (bà) bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng 12 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ông Đinh Đức Hiếu triền khai kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố

Ông Đinh Đức Hiếu thay mặt thường trực UBND phường triền khai kế hoạch bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2020-2022. Việc triển khai bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ đúng pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn, triển khai công tác của UB.MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tạo sự thống nhất đến từng tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố là người đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ tại tổ dân phố.

Kế hoạch chỉ rõ thời gian triển khai bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Từ ngày  05/7/2020 – 24/7/2020: Công tác chuẩn bị bầu cử, từ ngày 01/8/2020 – 05/8/2020: Tổ chức hội nghị tổ dân phố bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022. Người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ dân phố.

Bà Lê Khánh Giang giải đáp những vướng mắc trong công tác tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố

Tại hội nghị Bà Lê Khánh Giang – Chủ tịch UBND phường đã giải đáp những vấn đề vướng mắc trong công tác tổ chức bầu cử, làm rõ thêm các nội dung về quy trình tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. 

Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng và tích cực tham gia vào các quy trình quá trình bầu cử. UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các bộ phận, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn phường.