VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Tâm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 30/06/2020 | 17:00  | Lượt xem: 162

Chiều ngày 30/6/2020, tại hội trường UBND phường, UB.MTTQ Việt Nam phường Đồng Tâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Dự hội nghị có Bà Trần Thị Quỳnh Hoa – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, Bà Vương Hương Ly – Chủ tịch UB.MTTQ phường, Ông Nguyễn Chí Viễn – Trưởng công an phường, các ông (bà) thường trực UBND, UB.MTTQ Việt Nam phường, các ông (bà) trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các địa bàn dân cư.

Bà Vương Hương Ly báo cáo công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UB.MTTQ phường đã vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và phối hợp các cấp, ngành của UB.MTTQ quận phấn đấu đạt được nhiều kết quả thiết thực: phối hợp tổ chức thành công đại hội đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp đi vào cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát triển tốt các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,“Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy hiệu quả thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự. MTTQ phường giữ vững vai trò của mình trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

6 tháng cuối năm, UB.MTTQ phường tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP, tích cực phát động phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo bầu tổ trưởng nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy trình.